Turismul

Deocamdată această ramură economică nu se practică, pe teritoriul comunei Cornereva, deşi există condiţii favorabile dezvoltării agro-turismului.

În comuna Cornereva există posibilitatea de cazare şi masă la persoane particulare, dar şi la unele cantoane silvice, cum ar fi :

-cantonul silvic Bujoru’

- satul Zmogotin cu un număr de 6 locuri

-schitul Valea Cernei- cu un număr de 10 locuri.

La cele două cantoane silvice există şi posibilitatea pregătirii şi servirii mesei, drumul spre cele două cantoane fiind drum forestier aflat într-o stare acceptabilă.

Potenţialul turistic al comunei Cornereva ar fi frumuseţea peisa-jelor naturale ale Munţilor Cernei, posibilitatea de a practica pescuitul pe râurile de pe raza comunei Cornereva, unde se pot pescui păstrăvul şi mreana precum şi posibilitatea de practicare a vânătorii, deoarece comuna Cornereva are o suprafaţă de 27454 ha de pădure unde îşi găsesc adăpostul numeroase specii de animale ca : vulpea, căprioara, mistreţul, ursul etc. De asemenea se pot organiza plimbări cu căruţa trasă de cai.